Nieuwsbrief ‘Vrienden voor Nicaragua’

Nieuws uit Nicaragua

(Nazomer 2017)

Bij deze weer een update van het werk in Nicaragua. Er is ontzettend veel gebeurd afgelopen maanden. Het was afgelopen tijd een intensief proces en (biddende) zoektocht naar de rol van ons als achterban, maar zeker ook de rol van de lokale kerk en het aangestelde team in Masaya, Managua en San Rafael. We voelden allemaal, meer dan ooit de noodzaak om de schouders onder het werk in Nicaragua te zetten na het overlijden van ds. Minderhoud. Inmiddels iets meer dan een jaar geleden. We zijn ontzettend blij dat we kunnen melden dat fam. Lindhout officieel is benoemd door de GZB tot kandidaat zendingswerkers!! John, Marjan en dochter Sophie, voor velen geen onbekenden, zijn al vanaf de begintijd intensief betrokken bij het werk in Nicaragua. Spreken bovendien vloeiend Spaans, kennen als geen ander de weg en de cultuur en hebben de mensen echt ingesloten in hun hart. We kunnen niet benadrukken hoe dankbaar we zijn, dat we via deze weg, het kerkelijke en diaconale werk in Nicaragua samen kunnen blijven ondersteunen, verdiepen en verder uitbreiden. We rekenen ook op uw support!

Namens het bestuur VVN en fam. Minderhoud
Op ons hart gebonden
Even een paar zinnen die John en Marjan eerder dit jaar deelden met het bestuur. Een ijkpunt in het verder verkennen van hun roeping. “We voelen een lege plek, een vacuüm in de kerk in Nicaragua, in de aansturing van de diaconale projecten. Kunnen wij iets betekenen daarin, wat zijn de mogelijkheden om invulling aan te geven aan die lege plaats en de kerk in Nicaragua te ondersteunen. De vraag kwam niet voor het eerst naar ons toe. Nicaragua speelt al meer dan 20 jaar in onze hoofden, we zijn erop betrokken, gaan er regelmatig op vakantie, denken mee met het kerkelijke werk in Nicaragua, voelen dat het op ons hart gebonden is en onderdeel van ons leven is geworden.

Tijdens ons trouwen, ingezegend door ds. Minderhoud, kregen we psalm 105:1 mee als tekst. “Loof de Heere, roep Zijn naam aan, maak Zijn daden bekend onder volken.” September jl. kregen we de tekst weer onder ogen, van Hannie kregen we de aantekeningen van de preek die Henk op onze bruiloft had gehouden. We kregen een missie mee van ds. Minderhoud, van God zelf. Maar of dat dan ook ter plaatse in Nicaragua moest zijn, die vraag schoven we al een aantal jaren voor ons uit. Misschien later, als Sophie het huis uit was?”

Maar God was bezig de weg klaar te maken, ook op korte termijn al. Na de eerste gesprekken met de GZB merkten we als gezin het verlangen om een aantal jaren in Nicaragua te wonen en werken. We besloten onszelf open te stellen voor een samenwerking met de GZB en te zien hoe God de weg zou leiden. De zondag na het orientatie gesprek met de GZB zaten we in de kerk. Ds. Kamphuis, de predikant uit Goes van de Levensbron gemeente, had een preek rond Romeinen 8:14, en benadrukte heel sterk om alles uit handen te geven aan Gods Geest, de Geest het werk te laten doen, door de Geest van God geleid worden.Tijdens de preek werden we stil en waren we verwonderd. Het ging zo expliciet over de leiding van de Heilige Geest in je leven en hoe je in Gods wegen kunt gaan, hoe je zoekt naar Gods weg, hoe je de stem van God kan herkennen in de bijbel, in je gebed, in rust krijgen in je hart, in gesprekken met broeders en zusters. De preek voelde als een bevestiging van de keuze om stil te gaan staan en samen met de GZB te gaan ontdekken hoe de weg verder gaat”

Fam. Lindhout – John, Sophie en Marjan (v.l.n.r)
Samenwerking met GZB
En deze weg is bevestigd weten we inmiddels. Er kwam een
bezoek aan Nicaragua met de GZB eind januari ter oriëntatie op wat er nodig is de komende jaren. Vele gesprekken volgden, met GZB, met de
broeders van de kerkenraad in Goes, met de bestuursleden van de Stichting, de kerkelijke leiders in Nicaragua, familie en vrienden. Er volgden medische en psychologische keuringen. Gesprekken met Woord en Daad over deeltijd inzet vanuit Nicaragua. Eind juni kwam het definitieve bericht dat zowel GZB als de kerkenraad van de Levensbron ons willen inzetten als zendeling in Nicaragua, als diaconaal en kerkelijk werkers.

Per 1 september zal de voorbereiding starten bij de GZB en begin januari 2018 zal de familie Lindhout naar Nicaragua verhuizen voor een periode van minimaal 4 jaar. De uitzending zal gedaan worden in samenwerking met St. Woord en Daad waarbij de fam. Lindhout voor 75% voor de GZB zal gaan werken en voor 25% voor St. Woord en Daad. Wilt u ze een berichtje sturen? Dat kan via marjan.john@filternet.nl of via https://www.facebook.com/familielindhout

Bouwgroepen – zomer 2017
Het (opbouwende) werk gaat door! En hiermee ook de bouwgroepen. Er is ontzettend veel voorbereid en ingezameld door de Zeeuwen afgelopen maanden. Geweldig om deze energie te proeven. Werkelijk allerlei acties werden uit de kast gehaald. Inmiddels zijn ze veilig weer terug. Met een groep van 24 personen zijn ze afgelopen weken (eind juli / begin augustus) afgereisd naar Nicaragua. Om de handen uit de mouwen te steken in Masaya en Managua. Er zijn weer zes gezinnen voorzien van een nieuwe en/of extra woning. Daarnaast heeft de groep vrijwilligers samen met de mensen uit de gemeente van Managua een vakantie bijbel club georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. Ook zijn de kinderen van het onderwijsproject geholpen met een nieuw uniform en schoolspullen. Wat een vreugde om de blijdschap bij de geselecteerde families weer te zien en te horen.

Natuurlijk is een nieuw huis niet levensreddend, maar wel net dat opstapje om weer eigenwaarde op te bouwen, over muren heen te kunnen kijken, in contact te komen met het geloof en de kerk en het voornemen om met slechte gewoontes te breken! Lees hun reisverslag op http://werkenvoornicaragua.waarbenjij.nu/reisverslagen/513526/werken-voor-nicaragua/1

Fotomoment van de Zeeuwse bouwgroep (augustus 2017)
WordServants (Woord&Daad)
Naast de bouwgroep uit Zeeland die samen met Jos en Lydia de Koster-Minnaard georganiseerd wordt, werden we als St. Vrienden voor Nicaragua gevraagd om ook steun te geven bij het organiseren van twee bouwgroepen van Woord en Daad; WorldServants. Het team in Nicaragua (Ivania, Rolan, John Verhaar en Niels) hebben dit voortvarend opgepakt. Voor meer informatie: https://www.woordendaad.nl/actueel/blogs
De groep van Woord en Daad / World Servants bij vertrek op Schiphol.
Zelfstandigheid groeit!
We zien dat de projecten in Nicaragua goed lopen. We hebben het over de bouwprojecten (Los Rosales Floreceran), project kansrijke jongeren (Rahab) waarin 45 tieners meedoen, het onderwijsproject (Reforzamiento / Los Coquitos) waarin 240 kinderen huiswerkbegeleiding krijgen. Er wordt initiatief getoond en er komen veel ideeën los. Het team heeft veel ervaring en zijn meer en meer in staat om volledig zelfstandig de projecten, ook qua financiën, te coördineren. Ze zijn in het diepe gegooid, maar hebben moed en doorzettingsvermogen getoond. Met de komst van de fam. Lindhout kan er verder gewerkt worden om de projecten goed in te bedden in de lokale kerkelijke structuur, aansturing helemaal telokaliseren en ook het diaconaal bewustzijn van de gemeente als geheel te versterken. Helpt u mee bidden dat ze het volhouden en sterk blijven?
Afsluiting van een tijdperk
Tijdens het (korte) verblijf van Hannie Minderhoud eerder dit jaar was er een bijzondere dienst op zondag 22 januari waarin Hannie uitgebreid bedankt is voor haar inzet als zendingswerker en waarin het stokje is overgedragen aan de kerkelijke gemeenten in Nicaragua en aan de diverse betrokken Nederlandse stichtingen wat betreft de diverse projecten. Het was een symbolische afsluiting van de zendingsperiode
van de fam. Minderhoud, Hannie is erelid geworden en mooie toespraken van diverse mensen uit de wijk(en). Benadrukt werd dat Hannie zich nu helemaal kan gaan richten op haar eigen kinderen en kleinkinderen.

Het was mooi om te zien dat diverse mensen bij elkaar kwamen die de afgelopen jaren bij het werk in Nicaragua betrokken zijn geweest. Ds. Poldervaart vertegenwoordigde de GZB, broeders Stam en Bouter namens Nieuw Lekkerland, broeders Amperse en Lindhout namens de St. Vrienden voor Nicaragua. Zo bracht God mensen bij elkaar de afgelopen 22 jaar (sinds de uitzending in 1994 door de GZB en de Levensbron gemeente in Goes) en de dienst van jl. 22 januari was daar een reflectie van.

Samen in de naam van Jezus bij elkaar gebracht en schouder aan schouder verder werkend aan de verdere verzelfstandiging van het werk van de Iglesia Reformada in Nicaragua.

Foto: Afscheidsdienst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.