Nieuws uit Nicaragua

Nieuws uit Nicaragua

(November 2016)

 

Overlijden ds. (Henk) Minderhoud
De verslagenheid van het plotseling ontvallen van ons innig geliefde broeder, vriend en pastor is nog altijd groot. Als Stichting hebben we de enorme impact van dichtbij meegemaakt. De impact die het heeft op familie Minderhoud, Hannie in het bijzonder, het lokale team van de Iglesia Reformarda en alle betrokkenen in de wijken in Managua, Masaya, Tipitapa en Chillamatillo. We willen u allemaal via deze weg nogmaals ontzettend bedanken, mede namens de familie voor het enorme medeleven en het bieden van (concrete) hulp.

Laten we niet opgeven!
Ondanks dit verdriet zien we dat het werk door mag gaan. En dat we er niet alleen voor staan. Ruim 20 jaar hebben ds. Henk Minderhoud en zijn vrouw Hannie mogen dienen met volledige toewijding en uit het besef dat alles draait om de liefde van God die je uit mag delen aan anderen. De woorden uit de laatste prekenserie van Henk uit Galaten 6 toen hij in Nederland was, blijven nadreunen: “En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven…”

We willen u in deze nieuwsbrief even kort meenemen in de ontwikkelingen van afgelopen tijd en de situatie in Nicaragua op dit moment. In aanvulling hierop doen we een dringend beroep op uw steun. We zijn ontzettend dankbaar dat we kunnen en mogen terugvallen op u als achterban in deze moeilijke periode…

Een liefdevolle groet namens,
– Iglesia Reformada (Nicaragua)
– Actie voor Nicaragua (Nieuw-Lekkerland)
– Hart voor Nicaragua (Rijssen)
– Werken voor Nicaragua (Zeeland)
– Bestuur Vrienden voor Nicaragua

Hoe gaat het verder met het werk?
Al kort net het overlijden werd diverse keren de vraag gesteld hoe het nu verder moest met het zendingswerk en diaconale werk in Nicaragua. Ook daarover kunnen we gelukkig schrijven dat het werk doorgaat. Afgelopen zomer zijn er twee bestuursleden van de Stichting Vrienden voor Nicaragua op bezoek geweest (Harm Postema en John Lindhout) om nieuwe werk afspraken te maken over aansturing, rapportage en financieel beheer. We hebben met eigen ogen kunnen zien dat de mensen hun verantwoordelijkheid nemen, proactief zijn en oplossingsgericht. Er is de laatste jaren veel tijd geïnvesteerd door ds. Henk Minderhoud en zijn vrouw in het institueren van de kerkelijke gemeenten van de Iglesia Reformada en ook in het zelfstandig functioneren van de project teams. Daar zien we nu de resultaten van en daar kunnen we nu op verder bouwen.

Voor de projecten is er direct van de zomer een klein management team gevormd van drie mensen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing en begeleiding. Ook de komende jaren gaan we als Stichtingen verder met het ondersteuning van een drietal projecten: huizenbouw voor arme gezinnen (Los Rosales Floreceran), bijles/huiswerk begeleiding voor kinderen van 6-12 (Reforzamiento Escolar) en een project gericht op kwetsbare jongeren van 12-20 (Rahab).

De gemeenten van de Iglesia Reformada functioneerden al zelfstandig en daar was ds. Henk Minderhoud als consulent/mentor aan verbonden. Al voor het overlijden van ds. Minderhoud is er een classis gevormd die de drie gemeenten samenbrengt. Vanuit de classis is wel de vraag gekomen of we vanuit Nederland opnieuw een persoon kunnen vinden die als consulent kan functioneren en de komende 3 jaar diverse keren een week kan afreizen voor vorming, toerusting, samen met de kerkenraden doordenken van de basis geloofsleer van de Iglesia Reformada. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar wat meer over schrijven. De kerken functioneren en de activiteiten lopen door. Afgelopen zomer is er ook een doop/belijdenis dienst gehouden in de gemeente van Managua van een groep mensen waar ds. Minderhoud de catechese mee gestart was. Opnieuw een teken dat God doorgaat met Zijn werk.

 

Werkbezoek (november D.V.)
n de periode van D.V. 31 oktober tot 08 november hoopt er een kleine delegatie (John Lindhout, Jaap Walhout en Jan Bouter) vanuit de Stichtingen af te reizen. Een kort bezoek met een heel strak programma. We zullen met het projecten team ter plaatse in gesprek gaan over o.a. de missie, visie, invulling van de diaconale projecten en de plannen voor het nieuwe jaar. Ook een mooi moment om met elkaar als team in Nicaragua en uit Nederland de bijbel op te doen, na te denken over wat er nodig is in de context van de wijken waar gewerkt wordt en ook te werken aan team building. Daarnaast zal de delegatie van de Nederlandse Stichtingen voorbereidingen treffen voor de groepen die komen bouwen in 2017. We zullen de begunstigden bezoeken en tot een definitieve selectie komen van de families waar huizen voor gebouwd gaan worden. Ook zullen we een vergadering hebben met de classis van de Iglesia Reformada. Wilt u zaken meegeven, delen of helpen te bemoedigen? Stuur even een mailtje naar werkenvoornicaragua@gmail.com

Steun via EO Metterdaad voor Rahab
We zijn met Missie Nederland in gesprek over een projectfinanciering door EO met als thema ‘kwetsbare jongeren’.  Het geld is beschikbaar maar er moet wel een goed plan gemaakt worden voor de komende twee jaar.  Het Rahab project (tienermoeders in Managua) zal vanaf 2017 in alle drie de kerkelijke gemeenten opgezet worden en het programma zal zich ook gaan richten op kwetsbare jongens. Het biedt ons de mogelijkheid om 45 jongeren in kwetsbare omstandigheden (jonge moeders, jongens met gedragsproblemen, school drop-outs) te ondersteun en te helpen het leven weer op de rails te krijgen. Discipelschap  en geestelijke vorming is een integraal onderdeel van het programma. We ervaren het als heel bijzonder en Gods leidende hand dat dit juist nu op ons pad kom

Actie voor Los Coquitos 
Kinderopvang De Wiebelwagen bestaat 5 jaar en vierde dit door een sportieve dag neer te zetten voor de kinderen. Anita: “Wat is het dan dubbel mooi als we aan het eind van de dag een bedrag van ruim 1100 euro hebben opgehaald voor de kinderen in Nicaragua. Met het bedrag van Ederveen erbij zullen we 2000 euro overmaken aan ons project Los Coquitos in Nicaragua”

161031-nicaragua

Bouwreis Rijssen

Heel kort na het overlijden van Henk is er een bouwgroep uit Rijssen afgereisd. In nauw overleg met het lokale team is besloten om deze toch door te laten gaan. Hoewel het best heel spannend was, kunnen we al met al dankbaar terugkijken op een ontzettend waardevol verblijf waar ruimte was voor ontmoeting, het delen van verdriet en het concreet bieden van diaconale hulp. Er zijn vier arme families uit Tipitapa van nieuwe woningen voorzien met behulp van de bouwvakkers uit Rijssen. Een ander deel van de groep heeft zich ingezet om een vakantie bijbel club te organiseren voor de kinderen die deelnemen aan het onderwijs project. Naast de inzet van het lokale team was er ook extra steun uit Nederland aanwezig (Otoniel en Dinja Vasquez) bij het bouwen en organiseren van de activiteiten. De kerkenraad van de kerk in San Rafael was erg dankbaar voor het bezoek. Niet alleen voor de diaconale hulp die gegeven kon worden maar vooral ook voor de bemoediging die ze ervaren hebben door de komst van de groep uit Rijssen. Een hele mooi invulling van het samen kerk-zijn, wereldwijd.

161031-bouwgroep-rijssen

Lees de ervaringen van de bouwgroep terug op: https://hartvoornicaragua.wordpress.com/2016/

Citaat uit de blog: “De mensen missen hun pastor Enrique. Het is zo wonderlijk dat hier het werk toch doorgaat. De mensen van de gemeente  in Managua riepen ons op om te blijven bidden. En zij bidden voor ons. Weer voelden we de verbondenheid. En we voelden de ontzettende hitte in de kerk wat dus echt bij Nicaragua hoort. Wat ons bij blijft is de hartelijkheid en de liefde van deze mensen. Bovenal de liefde die we samen met hen mogen delen. De liefde van onze Heere Jezus.

We zien dat Henk Minderhoud het armste heeft opgezocht om daar te dienen. Dit is wat we vast moeten houden. Dienende liefde.

 

We rekenen op u!!
Zoals u hierboven kunt lezen gaat het werk door. Er ontstaan nieuwe initiatieven en we zien ook in Nicaragua dat mensen (extra) verantwoordelijkheden op zich nemen. Dat geeft moed, moed om door te gaan.

Ondanks de hoopvolle ontwikkelingen is er natuurlijk ook de nodige zorg voor de toekomst. Met name ook in financieel opzicht. Na het overlijden van ds. Henk Minderhoud moet er veel geregeld worden op juridisch gebied rond de overdracht van de gebouwen naar een nieuwe stichting, inclusief diverse belastingen die voldaan moeten worden (+/- 10.000 euro). De reorganisatie van de projecten qua aansturing en bemensing brengt ook extra kosten met zich mee (o.a. ontslagvergoeding van drietal medewerkers, extra reis kosten voor coördinatie/begeleiding en controle). Daarnaast willen we uiteraard verder werken in 2017 aan de diverse sociale/diaconale projecten die ds. Henk Minderhoud opgezet heeft en ook daar vragen we uw/jouw steun voor.
Ondanks de hoopvolle ontwikkelingen is er natuurlijk ook de nodige zorg voor de toekomst. Met name ook in financieel opzicht. Wilt u alstublieft helpen het opgebouwde werk door te laten gaan en/of opnieuw te steunen? We rekenen op uw gebed en financiële steun. Laten we samen ‘het goede’ blijven doen. Alvast heel hartelijk dank.

Stichting ‘Actie voor Nicaragua’
Bankrekening: NL 40 RABO 0175 2082 04 o.v.v. Actie voor Nicaragua in Nieuw-Lekkerland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.